D1 Park Bratislava/Senec

D1 Outlet

Konferencia: D1 Park Bratislava/Senec

SUMÁRNA SPRÁVA Z KONFERENCIE O NOVÝCH OBCHODNÝCH PRÍLEĊ½ITOSTIACH V D1 PARKU A TALIANSKOM HOT SPOTE